En büyük sağlık kuruluşları HP'nin özel çözümlerini tercih ediyor

15 Mart, 2011- Amerika’daki en büyük 10 sağlık kuruluşundan yedisi, hem klinik hem de mali kazanımları nedeniyle, HP görüntüleme ve baskı çözümlerini seçti.

Centra Health, Children’s Hospital Boston, Cigna, Exempla Healthcare, Health Net, Humana, ve San Juan Regional Medical Center gibi yenilikçi sağlık şirketleri HP çözümlerini kullanmaya başladılar.

Ekonomik durgunluk, sağlık yardımlarının kısılması ve sigorta yerine kendi masraflarını ödeyenlerin çoğalmasının, olumsuz etkilerini telafi etmek isteyen sağlık kuruluşları, HP’nin sağlık sektörüne yönelik ürün, çözüm ve hizmetlerini kullanıyorlar.HP, sağlık kuruluşlarının tıbbi kayıtlarını dijital ortama aktarmalarına yardımcı olurken; hastalara da sağlık durumlarını en iyi şekilde yönetmeleri ve yeni sağlık reformuna uyum sağlamaları konusunda gerekli bilgileri ve kullanışlı rehberlik hizmetlerini bir arada sunuyor. Böylece, HP, hasta bilgilendirme konusunda sağlık kuruluşlarına büyük yarar sağlıyor.

Forrester Research tarafından hazırlanan bir rapora göre bir sağlık şirketi, belge yönetimi çözümlerinden birini kullanarak belge maliyetlerinde yüzde 35 oranında tasarruf sağlarken, üretim kalitesini artırdığını ve hasta memnuniyeti ölçümlerinde de büyük iyileşme kaydettiğini bildiriyor. (1)

Sağlık Bilgileri Dijital Ortama Aktarılıyor.

Hastaların bütün kayıtlarının dijital ortamda tutulması, sağlık hizmetleri sunan şirketlerin en büyük amaçlarından biri olarak ön plana çıkar.  Kurum dışında yapılan tahlil sonuçları gibi verilerin büyük bölümü, hasta kayıtlarının dışında kalır ve bu veriler, çoğu zaman kağıt, video görüntüsü veya el yazısı notlar gibi birçok farklı formatta tutulur.

Sağlık hizmeti sunanlar ve ödemeleri yapan kuruluşlar, HP Distributed Document Capture Solution for Healthcare isimli yazılımı kullanarak bu verileri bütün hizmet sunanların erişebileceği tek bir dosya haline getirebiliyor. İşletmelere yönelik hazırlanan bu içerik yönetimi yazılımı sayesinde, kâğıda dayalı olarak yürütülen süreçlerde geniş kapsamlı bir düzenleme gerçekleştiriliyor ve bunlar otomatik hale getiriliyor.

Ayrıca, HP’nin çok fonksiyonlu yazıcıları kağıt belgeleri alıp dijital resimlere dönüştürüyor ve bu resimler merkezi olarak yönetilen güvenli bir veri havuzuna aktarılıyor. Bu yöntem aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde, klinik ve ticari uygulamalar ile cihazlar arasındaki belge akışı, daha sonra akıllı bir şekilde otomatikleştirilerek optimize ediliyor.

Müşterilerin kendi mevcut yatırımlarını kullanmalarına olanak sağlayan HP Distributed Document Management Solution for Healthcare, klinik ve medikal elektronik kayıtların çoğu ile ticari iş akışı uygulamalarının yanı sıra PeopleSoft, Lawson, Microsoft® Office ve SharePoint platformları gibi tanıdık yazılım çözümleri ve mobil cihazları entegre edebiliyor. Böylece, çalışanlar ihtiyaçları olan belgelere, zaten bildikleri ve her gün kullandıkları araçları kullanarak anında erişebiliyorlar.

Taburcu olan hastaların bakımında da yenilikçi çözümler

HP Extream, hastanelere, hastalarının hastaneden ayrıldıktan sonra korunmasında yardımcı oluyor.

HP Kurumsal Çözümler dünya sağlık danışmanı Randy Hickel, “Hastaların taburcu olurken, kendilerine verilen özet bilgileri, geçiş dönemi bakım ve ilaç tedavisi talimatlarını, kontrol randevuları ve tedavi sonrası yönlendirmeleri doğru olarak anlamaları hayati öneme sahip. HP Extream, bu verileri anlaşılması kolay ve kullanışlı biçimde sunuyor ve hastaların tercih ettiği şekilde yazıcı çıktısı, SMS, email veya faks olarak gönderiyor.”

HP’nin sağlık ve yaşam çözümleri portföyü konusunda ayrıntılı bilgiye şu adresten ulaşılabilir: www.hp.com/go/healthcare

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir