HP Finansal Çözüm Analizi

HP Finansal Çözüm Analizi, işletmelerin BT Yatırımlarından Daha Fazla Geri Dönüş Sağlamasına Yönelik Bilgileri ve Uzman Görüşlerini Sağlıyor.

HP Finansal Çözüm Analizi müşterilerin BT yatırımı yaklaşımlarını değerlendirmelerini ve mevcut metodolojilerin inovasyon yapılırken maliyetleri azaltacak iş gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemelerini sağlıyor. Bu, donanım, yazılım, bakım, eğitim, uygulama geliştirme, hizmet aksaması ve kullanım ömrü sonunda elden çıkarma dahil, BT yatırımıyla ilgili tüm maliyetlerin değerlendirildiği bir tanı aracıdır.

HP Finansal Çözüm Analizi kurumsal müşterilerle ortak hareket ederek yapılıyor. Her bir müşterinin finansal durumu ve BT kaynakları farklı olduğu için araçlar ve incelenen veriler tek tek özelleştiriliyor. Müşterinin mevcut durumuna göre daha akılcı BT yatırımı kararlarının alınmasını sağlayan karşılaştırmalı sonuçlar sunan analiz araçları uygulanıyor. Bu analiz geçerli BT yapısını değerlendirme, müşterilere anket soruları yöneltme, TC hesaplamalarını hazırlama ve yapmanın yanı sıra BT seçenekleri ile zamanlamayı analiz etmeyi kapsıyor.

HP Finansal Çözüm Analizi her bir müşteri için özelleştirilmekle birlikte aşağıdakiler gibi genel katkılar ve sonuçlar da sunuyor:

Tipik girdiler

—        Mevcut BT altyapısının kalan muhasebe değeri

—        BT varlıklarının adedi ve türü

—        BT son kullanıcılarının sayısı ve türü

—        Mevcut BT destek organizasyonun yaklaşık maliyeti

Tipik çıktılar

—        Portföy yaşam döngüsü yönetimine yönelik BT yaklaşımının mevcut süreçlerle karşılaştırılması

—        Geleneksel BT sermaye harcamaları (CAPEX) sahip olma modeliyle karşılaştırıldığında yönetilen işletim harcamaları (OPEX) ortamının avantajları

—        Yaşam döngüsü yönetim yaklaşımına geçmekle ilgili öneriler

HP Finansal Çözüm Analizi kurumsal müşterilerin sermayelerinden en yüksek değeri nasıl elde edeceklerini anlamalarını sağlayan kapsamlı bir TCO değerlendirmesi sunuyor. Bu, işletmede inovasyona odaklı ayrıntılı bir BT stratejisinin geliştirilmesini kolaylaştırıyor.

Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) doğrudan ve dolaylı BT harcamalarının değerlendirildiği bir finansal tahmin yöntemidir. Amaç bir kalemin gerçek maliyetini yansıtan rakama ulaşmaktır. Bu basit görünmekle birlikte TCO’yu belirlemenin kolay bir yolu yoktur.

Sektör analiz uzmanlarının tahminlerine göre şirketlerin BT harcamalarının yalnızca yüzde 30’u donanımla ilgili bulunmaktadır. Yazılım yükseltmeleri, eğitim harcamaları ve elden çıkarma ücretleri gibi ilişkili maliyetleri belirlemek göreli kolay olabilir. Ancak, TCO’nun büyük kısmını oluşturan daha az belirgin diğer maliyetleri belirlemek çok daha zordur.

Örneğin, BT edinme faaliyetleri genellikle kurumsal düzeyde finanse ediliyor, ancak bakım, enerji tüketimi, soğutma ve uygulama geliştirme gibi maliyetler genellikle departman bütçeleri veya tesis bütçelerine dahil oluyor.

Sağlam TCO verilerinin eksikliği mali işler direktörleri (CFO’lar) ve bilgi teknolojileri direktörlerinin (CIO’lar) çoğunun sermaye için rekabet taleplerini etkili olarak önceliklendirecek bir finansal strateji geliştirme ve uygulamalarını engelliyor.

BT yatırım sürecinin daha iyi karar verilmesini sağlayacak şekilde veri temelli ve bütüncül bir bakış açısına ihtiyacı bulunuyor. Günümüzün CFO’ları ve CIO’larının BT yatırımlarını değerlendirmek için aşağıdakileri sağlayan yapısal bir yaklaşıma gereksinimi oluyor:

—        BT yatırımlarıyla ilgili tüm maliyetler hakkında kapsamlı bilgiler

—        Rekabet eden BT yatırım yaklaşımlarının yararlarını değerlendirmek için gereken veriler

—        Sermayenin en etkili şekilde nasıl yatırıma dönüştürüleceğiyle ilgili açık ve net bir fikir

HP Finansal Çözüm Analizi işte bu bilgileri sağlayarak işletmelerin mevcut BT sistemlerini değerlendirmelerini ve yeni yatırım maliyetlerini tespit etmelerini sağlıyor.

Basın bülteninden derlenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir