HP, Uygulama Dönüşümüyle Müşterilerinin İş Geliştirmesini ve İnovasyon Yapmasını sağlıyor

HP Kurumsal Hizmetler, müşterilerin uygulama portföylerini dönüştürmek üzere kendi kendini finanse eden bir plan oluşturmalarına yardımcı olacak yeni inisiyatifleri duyurdu. Yeni inisiyatifler müşteri modernizasyonu ile müşterilerin teknoloji altyapısı dönüşümünü finanse etme seçeneklerinden oluşuyor.

Birçok kuruluş eski teknoloji altyapısının sınırlamaları yüzünden işlerini yürütmekte zorluklarla karşılaşıyor. Ana bilgisayarlar, eski orta ölçekli platformlar ve modası geçmiş uygulamalar gibi teknolojiler ortamların esnek olmayan ve değişikliğe dirençli bir yapı halini almasına neden oluyor. Müşteriler uygulama dönüşümü ile portföylerini iş hizmetleriyle buluşturarak işlerinde inovasyon yaparken genel işletim maliyetlerini de azaltabiliyor. HP’nin kuruluşların tam olarak hangi uygulamaların iş önceliklerini desteklemediğini tanımlayarak eski sistemleri yenilemekle ilgili en iyi yaklaşımı belirlemelerine yardımcı olacak araçları ve uzmanlığı bulunuyor. HP’nin yüzlerce müşterinin faaliyetlerinin analiz edilmesine dayalı yenilikçi yaklaşımını uygulayan müşteriler uygulama ve altyapı maliyetlerini düşürürken iş performansını artırabiliyor.

HP Kurumsal Hizmetler Küresel Uygulamalar ve İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Sean Kenny, “Müşteriler inovasyon yapmaya ve iş geliştirmeye devam etmek için teknoloji harcamalarını operasyonlardan bu alanlara kaydırmaya çabalıyor. HP’nin uzmanlığı ve teknoloji portföyünden yararlanarak müşterilerin özelleştirmiş bir modernizasyon yol haritası oluşturmaları ve ‘inovasyon tıkanıklığını’ aşmaları için kendi kendini finanse eden seçenekler belirlemelerine yardımcı oluyoruz” diyor.

Bunun ilk adımını müşterilerin mevcut durumu anlamalarına, finansman seçeneklerini değerlendirmelerine ve iş sonuçlarını tanımlamalarına yardımcı olan 1 günlük kişisel katılımlı bir oturum olan HP Uygulama Modernizasyonu Dönüşüm Deneyimi oluşturuyor. Oturumda fonların önemli iş sonuçları doğuracak projelere yatırılmak üzere serbest bırakılması için uygulamaların kullanımdan kaldırılması gibi çeşitli modernizasyon metodolojileri ana hatlarıyla açıklanıyor.

HP halihazırda kalifiye müşterilere tamamlayıcı bir Uygulama Modernizasyonu Dönüşüm Deneyimi sunuyor.(1) Müşteri uygulamaları ve altyapısını yönetmeye ve modernize etmeye yönelik 40 yıldan daha uzun süreli bir deneyime dayanan HP Uygulama Modernizasyonu Dönüşüm Deneyimi HP’nin yaklaşımının başarısını kanıtlıyor ve diğer müşterilerle elde ettiği sonuçları özetliyor. Bu interaktif deneyim diğer kuruluşların benzeri modernizasyon güçlüklerine nasıl yaklaştıklarını göstererek hangi kanıtlanmış çözümler ve mimarilerin mevcut olduğunu belirtiyor.

Bunun sonucunda müşteriler kendi kendini finanse eden seçenekleri tanımlamanın yanı sıra kendi dönüşümleri tamamlamaları için gereken kapsam, ölçek ve kritik başarı faktörleri hakkında bilgi edinebiliyor. Müşteriler, özellikle ivme kazandırıcı kazançları hızla tanımlayabiliyor, paydaşların katılımını sağlamaya yardımcı olabiliyor, fonların tasarruf edileceği projeleri tespit edebiliyor ve kendi yol haritaları için sonraki adımları planlayabiliyor.

Modernize edilmiş uygulama portföyü kuruluşların aşağıdakileri gerçekleştirmesini sağlıyor:

Eski sistemler ve fazla yer kaplayan sunuculardan kaynaklanan karmaşıklığı ortadan kaldırarak iş önceliklerine ve değişen müşteri taleplerine cevap verme süresini kısaltma.

Eski karmaşık sistemleri daha modern ve etkili teknolojilerle basitleştirerek çalışanların üretkenliğini artırma ve bakım maliyetlerini azaltma.

Modernize altyapı ve uygulamalarla pazarlama yapmak üzere işlere hız kazandırma.

—      Eski uygulamaları kullanımdan kaldırma ve gereğinden fazla kaynak ayrılan eski sistemlerin genel harcamalarını azaltma gibi projelerle modernizasyon yol haritasının kendi kendini finanse etmesini sağlama.

Buna ek olarak, söz konusu deneyim müşterilerin modernizasyon yol haritasını finanse etmek için farklı yollar araştırmasını sağlıyor. Örneğin, HP Modernizasyon Finansmanı Seçenekleri müşterilerin sermayeye yatırımları yeni teknolojilerle finanse etmelerine yardımcı olacak şekilde mevcut sistemlerin değeri bazında erişmesine olanak tanıyor. (2) Bu program müşterilerin yatırım için para ayırmak ve parayı daha stratejik inisiyatiflere yatırmak üzere yeni ortamlara geçmesini sağlıyor.

Uygulama Modernizasyonu Deneyimi müşterilerin modernize edilmiş ortamlarından tam olarak yararlanmalarına yardımcı olacak uygulama değerlendirmelerini, uygulama dönüşümü yöntemlerini ve uygulama yönetimini kapsayan HP Uygulama Modernizasyonu Hizmetleri portföyünün bir parçasını oluşturuyor. Söz konusu çözümler kamu, üretim ve finans sektörü hizmetleri dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki müşteriler tarafından kullanılabiliyor.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.hp.com/go/applications-initiatives adresini ziyaret edebilirsiniz.

(1)     Müşterilerin tamamlayıcı bir teklif için değerlendirilmek üzere www.hp.com/go/applications-initiatives adresindeki başvuru formunu doldurması gerekmektedir. HP sınırlı sayıda kalifiye başvuru sahibine davette bulunmayı planlamaktadır ve başvuruları kabul edilen müşterileri bu konuda bilgilendirecektir. Seyahat ve konaklama maliyetleri dahil değildir.

(2)     Finansman Hewlett-Packard Financial Services Company ve bağlı kuruluşları (HPFSC) tarafından kalifiye ticari müşterilere, eğitim sektöründe ve kamu sektöründe faaliyet gösteren müşterilere, bölgesel ve Federal yönetim müşterilerine sağlanmaktadır ve standart HPFSC belgeleri uyarınca kredi onayı ile düzenlemesine tabidir. Ücretler müşterinin kredi notuna, mali şartlarına, teklif türüne, donanım türüne ve seçeneklere bağlıdır. Her müşteri bu ücretler için uygun bulunmayabilir ve diğer sınırlamalar geçerli olabilir. HPFSC bu programı istediği zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation’ın ABD’deki tescilli ticari markalarıdır.

Basın bülteninden derlenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir