HP’den yarının BT yöneticileri için baskı pazarına stratejik bakış açısı

HP Baskı ve Görüntüleme Grubu, yarının bilgi işlem yöneticilerine özel, sahip oldukları stratejik rollere dikkat çeken bakış açısını sunuyor.

29 Haziran, 2011 – HP Baskı ve Görüntüleme Grubu’nun (IPG) duyurduğu  mobil yazıcıdan Bulut Bilgi İşlem’e kadar uzanan çok çeşitli bilişim teknolojileri, bilgi işlem yöneticilerinin ‘sosyal’ yeteneklerine daha önce görülmemiş bir önem kazandıracak.

Bu tarz teknolojik gelişmelerin, bilgi işlem yöneticilerinin rolünü tümüyle değiştirerek; daha önce perde arkasından yürütülen sorumluluklarını, yüksek görünürlüğe sahip iş yönetim süreçlerine dönüştüreceği belirtiliyor.HP Türkiye Baskı ve Görüntüleme Grubu Ülke Müdürü Arzu İlhan Babaoğlu, günümüzde BT yöneticilerinden istenen yetenekler ve önceliklerin, özellikle KOBİ’ler için geçmişte hiç olmadığı kadar ticari odaklı olduğunu söyledi.

Arzu İlhan Babaoğlu, “Üst düzey yönetimler, BT yöneticilerini yalnızca operasyonları destekleyen kişiler olarak değerlendirmiyor; onların, büyümeyi desteklemek amacıyla, stratejik vizyonun oluşturulmasında ve anlatılmasında giderek daha fazla sorumluluk üstlenmelerini sağlıyor.” dedi ve ekledi:

Yazıcı pazarı da bunun bir istisnası değil. Yazıya dökülmüş bir kelime, iş konusunda gerçek bir ‘verimlilik aracı’ olmasının yanı sıra, düşüncelerimizi toplamamızı ve bilgiyi değiştirip, paylaşıp, sunmamızı sağlıyor. Ancak gerçekten stratejik hareket edilmesi için yazılı ortamın da operasyonel düzeyde KOBİ’leri desteklemesi gerekiyor. Bu da mobil ve Bulut gibi konseptlerin benimsenmesi anlamına geliyor.”

HP LaserJet serisinin, stratejik ticari avantajlar sağlayacak şekilde tasarlanan portföyünde yapılan önemli güçlendirmelere ek olarak, HP, ePrint teknolojisini de CIO’ların kullanımına sunuyor.

ePrint ile CIO’nun rolü “stratejik” hale geliyor.

HP ePrint teknolojisi, iş dünyasının fiziksel olarak bir bilgisayarın önünde olmasına gerek kalmadan; akıllı telefonları üzerinden güvenli bir şekilde baskı almalarını sağlıyor. Böylece, profesyoneller, daha hızlı sonuçlar alıyor ve bunun sonucunda da kariyerlerinde ilerlemelerini sağlayan teknolojiler konusunda uzmanlaşıyor. Bunun karşılığında da örneğin CIO’nun bulut yazıcıyı kullanırken; hem hareket halinde olup hem de verimli olmasını sağlıyor.

Sektör analizcisi InfoTrends’e göre, hareketliliğin desteklenmesi, verimliliği artırıyor. Bu da CIO’nun hem daha hızlı hem de daha fazla bilgiyle daha stratejik kararlar almasını sağlıyor.

Babaoğlu, “Bulut yazıcıya geçiş yapmak CIO’nun yalnızca istediği yerden, istediği zamanda çıktı alabilmesini sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda HP ePrint teknolojisi, geleneksel olarak sessiz duran bu oyuncuya, yeni bir ticari rol üstlenmesi ve stratejik açıdan önemli bir isim olarak ortaya çıkması için olağanüstü bir fırsat sağlıyor.”dedi.

HP Baskı ve Görüntüleme Grubu’nun bölgede daha büyük pazarlama dinamiklerinin üzerine kurulan bakış açısı, şirketin LaserJet yazıcı portföyünün EMEA bölgesinde ticari açıdan oynadığı stratejik rolün de altını çiziyor.

Babaoğlu, “HP’nin LaserJet portföyü, şirketlerin operasyonlarını kolaylaştırmaları, karar verme süreçlerini güçlendirmelerini ve hem maliyet hem de çevre etkilerini azaltmalarını sağlayan gerçekten stratejik bir yatırımı temsil ediyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

Bir Yıldız Doğuyor – İşletmeler Bulut Bilişime geçerken CIO Stratejik bir Rol Üstleniyor.

Yeni bir BT Ortamında Zorlukların Üstesinden Gelmek

Önemli bir kavşakta bulunduğumuz şu günlerde, CIO’ların giderek artan oranda daha farklı ve daha etkileşimli bir rolü üstlenmeleri bekleniyor. Bulut Bileşime geçiş, BT yöneticisi açısından arka ofis operasyonlarını öne ve ortaya çekmek suretiyle teknoloji sektörü açısından önemli düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Günümüzde, veri artık şirketlerin entegre bilgi kanalları üzerinden etkileşimine imkan veren sanal bir arz zinciri üzerinde yer alıyor. IDC (International Data Corporation) Research, 2020 yılına gelindiğinde bütün dijital bilgilerin %33’ünün fiili olarak bulutun içerisinden geçeceğini tahmin ediyor.1 HP’nin şirket içi araştırmaları da 2012 yılında sayfa bazında en fazla yazdırma işinin internet üzerinden gerçekleşeceği (yani 2012 itibariyle yazdırılan toplam sayfaların %35’inin internet üzerinden yazdırılacağı) tahminini içeriyor. BT yöneticisinin işte bu yeni BT ortamına kendisini adapte etmesi gerekiyor.

Teknoloji hizmeti sağlayıcılarını bekleyen güçlüklerden birisi de ilave karmaşa ve maliyet yaratmadan bilgi çalışanlarının mevcut BT altyapısı ve iş süreçlerine kolaylıkla bağlanabilmelerini sağlayan mobil araç ve hizmetler geliştirilmesidir. Bu durumu karmaşık ve zor hale getiren husus ise KOBİ’lerin geliştirme stratejileri ve işletme bütçeleri hakkında kritik kararlar vermeye zorlayan ve birbiriyle rekabet halinde olan işletme modelleri ve uygulama yöntemlerinin (örneğin işletme sistemleri, bulut hizmetleri, uygulamalar) çokluğu ve çeşitliliğidir.

BT Yöneticisi için Değişen Roller

  • Merkezi, istek-üzerine temin edilen veri ve yazılım hizmetlerine (yazdırma ortamının daha etkin ve maliyet-etkin bir üretici kodu içerisine monte edilmesi) dönük son yönelim göz önüne alındığında, BT yöneticisi bu durumu, kendi rolünü sadece BT sunumu olmaktan öteye taşıma ve inovasyon, maliyetleri düşürme ve spesifik işletme hedeflerinin karşılanmasını da kapsayan daha geniş ve stratejik rolleri de üstlenme fırsatı olarak da değerlendirebilir. Sahip olduğu alanının en geniş portföyü, benzersiz uzmanlığı ve sektör lideri bulut bilişim hizmetleriyle HP işletmelerin yazdırma/dijital görüntüleme ortamlarını bir maliyet merkezi olmaktan çıkarıp verimlilik ve büyüme sağlayan bir merkeze dönüştürme imkanı sunmakta olup ePrint teknolojisine2 sahip CIO da buna liderlik edecektir.

Bu yeni teknolojiler şirket içerisinde yeni yatay ilişkilerin yönetilebilmesi ve güçlendirilebilmesi için sadece ‘teknik’ işletme becerilerine değil ‘sosyal’ işletme becerilerine de ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Sorunsuz işletme ve BT entegrasyonu genel anlamda doğrudan daha iyi performans ve rekabet gücü anlamına geldiği için bu dizilimin yönetimi stratejik öneme de sahiptir.

BT Yeteneğinin Büyümesi

Lisanslı bir kariyer koçu olan Allard de Jong, teknolojik gelişmelerin hızı düşünüldüğünde CIO’ların ‘insanla’ ilgili (“People”) becerilerine odaklanmayı öğrenmesi gerektiğine işaret ediyor. Aslına bakılacak olursa, işyerlerinde geleneksel olarak fazla değer verilmeyen sosyal becerilerin etrafında son derece farklı bir çalışma şeklinin şekillendiği görülmektedir. Bütün bordrolu veya bağımsız çalışan bireyler hızla dönüşen, giderek artan düzeyde pürüzsüz, en küçük alt birimlerine ayrılmış, şeffaf ve daha zorlu istihdam sistemlerine şimdiye kadar olduğundan daha fazla gerçek değerini vermek durumunda kalacaktır. De Jong, İngilizce karşılığı ‘People Skills’ olan `İnsan becerileri’nin en iyi aşağıdaki gibi anlaşılabileceğinin altını çiziyor:

  • Power-Güç (nüfuz, karar alma, etki)
  • Ethics–Ahlak (diplomasi, nezaket, dürüstlük, profesyonellik)
  • Office politics – Ofis politikası (kendi kendini destekleyen, kişisel marka, görünürlük)
  • Persuasiveness – İkna yeteneği (empati, mükemmel iletişim ve dinleme becerileri)
  • Leadership – Liderlik (tablonun tamamını görmek, sorumluluk, yönetim ve motivasyon becerileri)
  • Educational interests – Eğitime ilgisi (bilgi ve becerilerini geliştirmeye dönük dinmek bilmeyen bir açlık)

Bu teknik değil de ‘sosyal’ yetenekler özellikle büyük öneme sahipler; çünkü CIO’dan acil ve hızlı bir şekilde istenen şey BT altyapısının ötesinde işletme ihtiyaçlarını karşılaması, çalışan ilişkilerini yönetmesi ve ağ hizmetlerini oluşturmasıdır. İşte bu nedenlerle, Allan de Jong konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarında, stratejik olmanın sıklıkla insanın kendi kendine şu soruyu sormasını gerektirdiğini belirtmektedir: “Ne gibi sonuçlar üretmek istiyorum ve nasıl bir görüntü, davranış ve iletişim beni bu sonuçlara götürür?”

Bunu gerçekleştirebilmek için, personelle ve bütün yönetim kademeleriyle iletişim içinde olmak işletme önceliklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur ve nihayetinde CIO’nun bir ‘e-Lider’3 olarak önce çıkmasını sağlar. Liderlik becerileri ve beşeri sermayeyi inovasyon amaçlarına yönelik olarak kullanma becerisi BT yöneticisinden beklenen kilit öneme sahip yeni özellikler olarak karşımızda duruyor.4

Daha Yüksek Verimlikle Yazdırma

En etkin BT yöneticisi, işte bu nedenle sosyal becerilerini işletmeye uygulayabilen ve bu arada işletmenin genel etkinliğini ve inovasyon yaratılmasını da gözeten kişidir. İşletmenin genel etkinliği ve inovasyonun gözetilmesi rolünün önemi giderek artıyor ve CIO şirkette inovasyon yaratılması bağlamında giderek daha fazla yapıcı, lider ve kilit oyuncu olarak değerlendiriliyor. BT profesyoneli artık kendini BT altyapısı ve ilgisine sahip bir işadamı/işkadını olarak konumlandırmalıdır; bunun tersi değil. HP´nin ePrint teknolojisi2 CIO’nun tam da bunu yapmasına – mobil işletme ve doküman yönetimi arasındaki kritik bağlantının oluşturulmasına – yardımcı oluyor.

Sadece bir cep telefonu veya internete erişim sağlayan bir cihaz kullanarak yazdırma işinin herhangi bir yerden herhangi bir zamanda yapılması artık mümkündür. HP’nin tahminlerine göre, profesyonellerin %78’i gerçekten de bir akıllı telefondan baskı alabilmeyi istiyor ve ePrint, profesyonellerin bunu güvenilir, maliyet etkin ve yönetilebilir bir şekilde yapmalarına olanak sağlıyor. Böylelikle hareket kabiliyeti ve etkinliği artıyor ve bu da nihayetinde üretkenlik artışını getiriyor.

ePrint, CIO’ların daha mobil olmasını mümkün kılıyor ancak bunu yaparken buluta erişimini ve doğrudan buluttan çıktı alabilmesini de sağlayarak gerçek zamanlı iş yapılmasında CIO’lar için stratejik avantaj oluşturuyor.

Etkin veri ve uygulama yönetimi, teknoloji platformu sunucuları için şüphesiz yeni gelir fırsatları yaratıyor. Bu stratejik yatırımları önerme ve uygulama fırsatının kullanılması; ePrint teknolojisi ve ince ayarlı işletme becerilerine sahip ve yönetim masasının başındaki yerini almaya hazır yeni ve daha stratejik BT yöneticisinin doğuşu anlamına geliyor.

Vincent Vanderpoel,

IPG LaserJet ve Kurumsal Çözümler, EMEA Başkan Yardımcısı & Genel Müdür

(1)      Kaynak: HP’nin Bütün Ortaklarını Kapsayan Şirket-İçi Analizi, IDC.

(2)      Akıllı telefonlarından içeriklere erişmek ve kullanmak ihtiyacı duyan hareket halinde çalışanları olan şirketler için HP ePrint Enterprise, verilerin güvenli bir şebekeden dışarı çıkmadan mobil erişim yoluyla kağıda basılmasını sağlayarak verimliliği de artırıyor. Hazır durumda bulunan “Print” tuşuyla, ePrint Enterprise, hareket halinde çalışanlara yazıcı işlemlerini doğrudan kontrol ederek, kurum düzeyinde güvenlik çerçevesinde belgeleri, fotoğrafları, e-postaları vb.nin kolayca çıktısının alınmasını sağlıyor. HP ePrint Enterprise, email adreslerine ve ağ içerisindeki yazıcıları kapsayan emailden-yazıcıya özelliğini de içinde barındırıyor. HP ePrint Enterprise için ayrıca satın alınmış kablosuz internet hizmetine sahip email özelliği olan OS 4.5 veya daha yeni versiyonunu kullanan BlackBerry® akıllı telefon, iOS 4.2 veya daha ileri bir versiyonunu kullanan iPhone® 3G veya daha yeni versiyonu, webOS 1.45 veya 2.0 versiyonunu kullanan HP webOS aygıtı ve 2.1 veya daha yeni versiyona sahip Android® aygıtlardan birisinin yanı sıra HP ePrint Enterprise sunucu yazılımı ve HP ePrint hizmeti aplikasyonunun bulunması gerekiyor. Bu çözüm, (HP ya da değil) PCL5/6, PCL3, ve PCL3GUI tipi yazıcılarda kullanılabiliyor. BlackBerry için BlackBerry Enterprise Server’ın (BES) olması gerekiyor. HP webOS Ekim 2011’den itibaren piyasada olacak. Daha fazla bilgi www.hp.com/go/ePrintEnterprise adresine gidebilirsiniz.

(3)      Cath Jennings. CIO’nun iş hayatında değişen rolü. 29.1.2008 http://www.computerweekly.com/Articles/2008/01/29/229151/The-changing-role.of-the-CIO-in-the-business.htm

  • CIO’nun değişen rolü: yeni becerilere ihtiyaç var.” INSEAD. http://knowledge.insead.edu/CIONewSkillsNeeded080805.cfm?vid081

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir