Lisanssız Yazılımla Etkin Mücadele Meyvelerini Vermeye Başladı

BSA_LOGO_COLOR

BSA Anketi Son Yıllarda Lisanssız Yazılım Kullanımındaki Azalış Eğiliminin Tutarlı Bir Şekilde Devam Ettiğini Gösteriyor.

Türkiye’de 2011 – 2013 arasında lisanssız yazılım kullanım oranında yüzde 2’lik bir düşüş kaydedildi.BSA Küresel Yazılım Anketi tarafından bugün açıklanan bulgular, özellikle işletmelerde etkili yazılım yönetimi uygulamalarına olan gereksinimin altını çiziyor.

Lisanssız korsan yazılımın büyük riski kötü amaçlar için kullanılan yazılımdan kaynaklanan güvenlik tehditleri olarak gösterildi. Bilgisayar korsanlarının eylemleri ve veri kaybı kullanıcıların belirgin endişeleri arasında yer alıyor. 2013 yılında Türkiye’de kişisel bilgisayarlarda korsan yazılım oranının % 60 düzeyinde gerçekleştiği bildirildi.

BSA Başkanı ve CEO’su Victoria Espinel “Birçok kişi sistemlerinde tam olarak hangi programların kurulu olduğunu bilmiyor. Bunun değişmesi lazım” diyor. “Kuruluşlarının gerçek duruma uygun bir şekilde lisansa bağlanmış yazılım kullanmalarını sağlamak için, yöneticilerin ve idarecilerin atabilecekleri basiretliadımlar var.” diyor Başkan ve CEO Victoria Espinel.

BSA Küresel Yazılım Anketi, iki yılda bir BSA için IDC tarafından yapılmaktadır ve IDC, yaklaşık 22,000 kişisel ve iş bilgisayarı kullanıcısı ve 2,000’i aşkın BT yöneticisi dahil olmak üzere, 34 pazardaki bilgisayar kullanıcılarını ankete tabi tutmuştur. Bulgular arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Türkiye’de uygun lisanslama olmadan kurulan bilgisayar yazılımı oranı, 2011’e göre yüzde -2 puan azalarak 2013’de %60 olarak gerçekleşmiştir. Lisanssız yazılımın toplam ticari değeri 1,077.72 Milyon TL olmuştur.
 • Dünyadaki bilgisayar kullanıcıların lisanssız yazılım kullanmamak için belirttikleri temel neden, kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanan güvenlik tehditlerinden kaçınmaktır. Lisanssız yazılım ile ilişkilendirilen riskler arasında, küresel olarak kullanıcıların % 64’ü bilgisayar korsanlarının yetkisiz erişimini temel bir endişe olarak belirtmişler ve %59’u veri kaybını göstermiştir.
 • Dünyadaki BT yöneticileri, lisanssız yazılımın zarar verebileceği konusunda haklı endişeler ifade ediyorlar ama onların yarıdan azı şirketlerinin yazılımının uygun bir şekilde lisansa bağlandığından emin olduklarını söylüyor.
 • Türkiye’deki firmaların sadece %33’ü, uygun bir şekilde lisansa bağlanmış yazılım kullanımını gerektiren yerleşik yazılı politikalara sahiptir.

BSA, telif haklarının ihlalinin riskleri ve uygun bir şekilde lisansa bağlanmış yazılım kullanmanın yararları hakkında bir farkındalık yaratmak için, Türkiye’dekikamu otoriteleri, ticaret odalarıveözel şirketlerile işbirliği yapmaktadır. Örneğin, güvenlik riskleri ve yasal yaptırımları iletmek için SMS ve ilan panosu araçları kullanılarak, Emniyet Genel Müdürlüğü ile kamuyu aydınlatma projeleri uygulanmıştır. Ayrıca, bölgesel farkındalık kampanyaları kapsamında, değişik endüstrilerdeki binlerce son kullanıcı firma BSA tarafından ziyaret edilmiş ve sadece lisanslı yazılım kullanmaları için özendirilmiştir.

“Lisanssız yazılım kullanımını engellemek örgütsel bir yönetişim meselesidir — ve bu çalışma açık bir iyileştirme ihtiyacı olduğunu göstermektedir” diyor BSA Başkanı ve CEO’su Espinel. “Tamamen uyumlu olmasını sağlamak için her hangi bir firmanın atabileceği temel adımlar vardır. Örneğin, lisanslı yazılım kullanımı konusunda resmi bir politika belirleme ve özenli kayıtlar tutma gibi. Firmalar, uluslararası olarak kabul edilmiş kuralları izleyen daha güçlü yazılım varlık yönetimi programlarını uygulamayı da düşünmeliler. Bu yazılım varlıkları yönetimi (SAM) programları, ağ üzerinde neyin kurulu olduğunu tam olarak gösteren yeterli kontrollerin varlığını sağlayarak önemli değerler sunabilir. Bu, örgütlerin güvenlik ve operasyon risklerinden kaçınmalarına yardımcı olur ve kullanıcıları için doğru sayıda lisansları olmasını sağlar.”

BSA’nın Küresel Yazılım Anketi’nin diğer bulguları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Uygun lisanslama olmadan bilgisayar yazılımının küresel kurulum oranı, lisanssız yazılım kullanımının en yaygın olduğu gelişen ekonomiler kullanımda olan tüm bilgisayarların artan bir çoğunluğunu oluşturmaya devam ederken, 2011’de yüzde 42’den 2013’de yüzde 43’e yükselmiştir,
 • Lisanssız bilgisayar yazılımı kurulumlarının küresel olarak ticari değeri, 2013’de toplam 62.7 milyar dolara ulaşmıştır.
 • Lisanssız bilgisayar yazılımı kurulumu genel oranının en yüksek olduğu bölge, 2013’de yüzde 62 ile Asya-Pasifik olmuştur. Bu, 2011’e göre 2 yüzde puanlık bir yükselişi temsil etmektedir ve lisanssız kurulumların ticari değeri de 21 milyar dolara ulaşmaktadır.
 • Orta ve Doğu Avrupa lisanssız yazılım kurulumlarında yüzde 61 ile ikinci en yüksek orana sahip olmuştur ve onu yüzde 59 ile Güney Amerika ve yine yüzde 59 ile Orta Doğu ve Afrika izlemektedir.
 • Kuzey Amerika, yüzde 19 ile lisanssız yazılım kurulumlarında en düşük bölgesel orana sahip olmaya devam etmektedir ama bu yaklaşık 10.9 milyar dolar tutarında önemli bir ticari değer oluşturmaktadır.
 • Batı Avrupa’daki oran 2013’te üç puan düşerek yüzde 29 olmuş ve bunun ticari değeri 12.8 milyar doları bulmuştur.
 • Avrupa Birliği’nde, oran 2013’te iki puan düşerek yüzde 31 olmuş ve bunun ticari değeri 13.5 milyar dolar olmuştur.

BSA Küresel Yazılım Anketi, dünyanın önde gelen bağımsız teknoloji araştırma firmalarından birisi olan IDC tarafından yürütülmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir