Medya Katilim Barometresi 2010 Arastirmasi Turkiye Sonuclari aciklandi

Motorola’nın Araştırmasından Çarpıcı Sonuçlar:

“Türkiye Video Tüketiminde Yeni Bir Çağa Geçiyor”

Motorola Mobilite Ev Çözümleri tarafından yaptırılan “Global Medya Katılım Barometresi 2010” araştırması, Türkiye’deki geleneksel izleme alışkanlıklarının, görüntülü içeriğe yönelik yeni erişim kanallarının eklenmesine bağlı olarak çeşitlilik göstermeye başladığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, Türkiye’deki servis sağlayıcılara pazarı biçimlendirecek trendleri anlamak açısından, yepyeni fırsatlar sunuyor.

Motorola Mobilite Ev Çözümleri Birimi adına bağımsız araştırma kuruluşu Vanson Bourne tarafından 13 ülkede 7.500 tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen “Global Medya Katılım Barometresi 2010” araştırmasının Türkiye ayağı sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçları, Türk izleyicilerin geleneksel video tüketim alışkanlıklarından, daha çeşitli yöntemleri içeren bir tüketim eğilimine geçtiğini ortaya koyuyor.

Türkiye ilk bakışta geleneksel sayılabilecek bir video tüketim tablosu sergiliyor. İzleyicilerin neredeyse yarıya yakını (yüzde 49) antenler aracılığıyla ücretsiz yayınları izlerken, çoğu tüketici de yayınları dijital, uydu ve kablo üzerinden izliyor. Yüzde 30 uydu, yüzde 26 kablo üzerinden izlenen ücretli hizmetler de benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Canlı yayınlar, izleyici tercihleri arasında ön plana çıkıyor.

Öte yandan araştırma sonuçları, özellikle genç izleyicilerin başını çektiği ancak bununla sınırlı kalmayan ve izleme deneyimini çeşitli cihazlar ile sosyal medya üzerinden yaşayan bir kitlenin bu tabloyu değiştirdiğinin işaretlerini veriyor.

Örneğin Türk izleyicilerinin neredeyse üçte biri video içeriğini internet üzerinden izliyor. Aynı şekilde araştırmaya katılanların yüzde 42’si, zamanlaması belli yayınların içinde, isteğe bağlı (on-demand) ve internet üzerinden gerçekleştirdikleri izleme oranlarının birbirine eşit olduğunu dile getiriyor.

Haftalık zamanın önemli bir bölümünü TV ve video izleyerek geçiren Türk tüketicilerinin, içeriği TV dışındaki cihazlardan izleme oranı da oldukça yüksek: Dizüstü bilgisayar %60, masaüstü bilgisayar %46, akıllı telefon (smartphone) ise yüzde 37 oranında tercih ediliyor.

“Türkiye’deki video pazarı geleneksel hizmetlerden, daha kişisel ve isteğe bağlı (on-demand) hizmetlere geçen ülkelerdeki tipik tabloyu sergiliyor.” diyen Motorola Mobilite, Ev Çözümleri Birimi, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Satış Direktörü Alper Türken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojik ağlardaki ilerlemeye, internette yaşanan gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan tüketici davranışlarındaki değişimin eşlik ettiği TV’nin İnternet Çağı’nda, izleme alışkanlık ve davranışlarında daha da büyük değişimler gerçekleşmesini bekliyoruz. Hizmet sağlayıcılar bu değişimin bir adım ötesine geçerek video içeriğini farklı şekillerde tüketme konusunda istekli olan bu izleyicilere cazip deneyimler yaşatabilecekler.”

Motorola DCT6412

Sosyal televizyon

Televizyon ve video izleme deneyimini sosyal medya ile zenginleştirme yönünde gelişen trend, Türk izleyicilerini de oldukça etkilemiş durumda. Katılımcıların yüzde 44’ü, bir televizyon programı veya video izlerken sosyal ağ, sohbet veya elektronik posta üzerinden bu konuda görüş alışverişinde bulunduğunu dile getiriyor. Beklendiği gibi 16-24 yaş arasındaki izleyiciler yüzde 56 ile bu alandaki en istekli kesim olmakla birlikte, 55 yaş üzeri kesimin %29 gibi kayda değer bir bölümü de aynı biçimde izleme deneyimlerini internet uygulamaları ile de desteklemiş. Söz konusu örneklemde yer alanların yüzde 16’sı alternatif yöntemlerin artık izleme deneyimlerinin bir parçası haline geldiğini,  yüzde 32’si sık sık kullandıklarını, yüzde 27’si ise (genellikle spor aktiviteleri olmak üzere) önemli olaylarda bu yola başvurduklarını belirtiyor.

En az iki cihazın gerektiği (TV ve dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon) bu hizmetler, entegre hizmetler sunmayı hedefleyen hizmet sağlayıcılara yönelik net bir mesajı da ortaya koyuyor. Zira bu tür hizmetler için ekstra para ödeyip ödemeyecekleri sorulduğunda, televizyon ve videonun yanı sıra sosyal medyayı da kullanan katılımcıların yüzde 58’i, sağladığı değer konusunda ikna olmaları durumunda bu hizmetler için ekstra ödeme yapmayı düşünebileceğini belirtiyor.

Üstelik bu yeni nesil deneyimlere ilişkin iştah yalnızca televizyon üzerinden ulaştırılan hizmetlerle de sınırlı değil. Katılımcıların %59’u, televizyonu dizüstü veya tablet bilgisayarlara bağlayan entegre hizmetlere de ilgi duyacaklarını söylüyor. Maliyet artışının söz konusu olduğu bu iki durumda da üst yaş gruplarındaki katılımcıların daha ilgili olması, söz konusu grubun harcama potansiyelini yansıttığı kadar, bir ölçüde genç tüketicilerin ücretsiz içerik ve hizmetler konusundaki beklentisinin de ortaya konması olarak yorumlanabilir.

Araştırmanın hizmet sağlayıcılar açısından çok önemli olan bir çıktısı da, televizyon ve video deneyimlerini zenginleştirmek için halihazırda sosyal medya kullanan Türk izleyicilerinin üçte ikisinin, söz konusu entegre hizmetleri sunan bir hizmet sağlayıcıya geçiş yapmaya hazır olduğunu söylemesi.

Motorola VIP1002

Görüntüye her yerden erişim

Araştırma, oturma odasındaki televizyon konseptinin birincil izleme cihazı olma özelliğini hala koruduğunu ortaya koysa da (Şu anda HD televizyona sahip olan veya önümüzdeki 6 ay içerisinde sahip olmayı düşünen Türk izleyicilerinin oranı yüzde 76)  katılımcıların yüzde 72’si evde ücretsiz içeriğe farklı cihazlardan erişebilmenin son derece veya çok önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 35’lik bir kesim ise aynı durumun ücretli içerik için de söz konusu olduğunu belirtiyor.

Tüm bu bulgular hem mevcut izleme alışkanlıklarının (özellikle, şu anda TV dışında başka bir cihazı da gerektiren sosyal medya uygulamaları gibi) diğer hizmetlerle zenginleştirme arzusunu, hem de istenen içeriğe, istenen her yerden istendiği zaman (mutfakta dizüstü bilgisayardan, bahçede akıllı telefondan) erişebilmeye yönelik genel trendi ortaya koyuyor.

İlginç sonuçlardan biri de katılımcıların yüzde 55’inin ücretsiz içeriğe mobil cihazlar veya cihazdan bağımsız abonelikler üzerinden ev dışında veya civarında da ulaşabilmek istediğini, yüzde 29’unun da bu olanağı ücretli içerik için de tercih edeceğini belirtmiş olması. Taşınabilirlik ve hızlı internet erişiminin yanı sıra yüksek ekran boyutu ve çözünürlük gibi özellikleri bir arada barındıran akıllı telefon ve tablet cihazların sayısındaki artışa bağlı olarak, çoklu ekrandan izleme trendi de giderek popüler hale geliyor.

İyi hizmet ödüllendiriliyor

Araştırma sonuçları hangi yeni hizmetlerin sunulacağı konusunda da önemli ipuçları içeriyor. Türk izleyicilerin yüzde 44’ü doğrudan televizyon veya video içerik üzerinden online alışveriş olanağına büyük ilgi gösterirken, sosyal ağlarda güncelleme yüzde 38, yeni yazılan içeriğe yorumda bulunma yüzde 37, forumlara katılma yüzde 36 ve online sohbet de yüzde 31 ile etkileyici bulunan hizmetler arasında yer alıyor.

İnternetteki tavsiye temelli alışverişin bu platformdaki yansıması olarak, katılımcıların yüzde 77’si izleme alışkanlıklarını ortaya koyan hizmetler konusunda daha fazla fikir sahibi olabilmeyi, sevebilecekleri program ve filmlerin önerilmesini ve kendilerinin de arkadaşlarına öneride bulunabilmeyi istediğini belirtiyor.

“Hizmet sağlayıcılara yönelik mesaj oldukça açık: Yenilikçi olursanız, ödüllendirilirsiniz.” diyen Türken, şu tespitlerde bulunuyor: “Türk izleyiciler ve aslında dünyadaki tüm tüketiciler içeriğe çok büyük çeşitlilik gösteren kaynaklardan erişebiliyor. Ayrıca eğlenmek ve TV izlemek için kendilerini geleneksel kanallarla da sınırlamadıklarını biliyoruz. Bu durum hizmet sağlayıcılara, çok sayıda farklı cihaz üzerinden yenilikçi entegre hizmetler sunarak gelirlerini artırma olanağı sunuyor.”

Motorola’nın Medya Katılım Barometresi

Motorola adına bağımsız bir ajans olan Vanson Bourne tarafından gerçekleştirilen Medya Katılım Barometresi, dünya çapındaki 13 pazardaki video tüketim alışkanlıklarını inceliyor. Bugün yapılan açıklama, sonuçları tamamlanan Türkiye pazarına ilişkin verileri içeriyor. Toplam 7,500 katılımcının yer aldığı araştırma, Türkiye’nin yanı sıra şu pazarları kapsıyor: Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Fransa, Güney Kore, İngiltere, Japonya, Kuzey Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika, Rusya ve Singapur.

Motorola’nın tüketicilerin evde medya tüketim davranışlarını inceleyen ikinci büyük çalışması olan Medya Katılım Barometresi’nin bu aşaması televizyon ve video içeriğine odaklanıyor. Araştırma, evlere ne tür içeriğin girdiği, ne şekilde tüketildiği, sosyal medya gibi yeni teknolojilere bağlı olarak izleme alışkanlıklarının nasıl evrim geçirdiği ve hizmet sağlayıcılarının bugün ve gelecekte desteklemek için hangi trendleri gözetmesi gerektiği konularında küresel ve bölgesel ölçekte bir anlayış geliştirilmesini hedefliyor.

Motorola Mobilite Ev Çözümleri “Global Medya Katılım Barometresi 2010” Türkiye 

Amaç

Motorola Mobilite Ev Çözümleri “Global Medya Katılım Barometresi 2010”  araştırması, evlere ne tür içeriğin girdiği, ne şekilde tüketildiği, sosyal medya gibi yeni teknolojilere bağlı olarak izleme alışkanlıklarının nasıl evrim geçirdiği ve hizmet sağlayıcıların bugün ve gelecekte desteklemek için hangi trendleri gözetmesi gerektiği konularında küresel ve bölgesel ölçekte bir anlayış geliştirilmesini hedefliyor.

Hedef

Tüketicilerin televizyon ve video deneyimlerinin önemini aşağıdaki açılardan araştırmak ve tanımlamak:

 • Erişilen hizmetler
 • İnternetin ne kadar etkili olduğu
 • Sosyal medyanın izleme alışkanlıklarına etkisi
 • Geleceğe yönelik beklentiler

 

 

Yöntem

Toplam 13 ülkede 7500 tüketici üzerinde yapılan küresel ölçekli araştırmanın Türkiye ayağına yaşları 16 ile 55 arasında değişen 500 tüketici katıldı. Araştırmada, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir soru formu kullanıldı.

Türkiye sonuçları

Geleneksel izleme alış kanlıkları, video içeriğe yönelik yeni erişim ve tüketim yöntemleriyle çeşitlilik kazanıyor ve İnternet bağlantısı bir gereklilik.

 • Anten üzerinden ücretsiz TV yayınlarını izlemek hala popüler (%49)  İnternet televizyonunun oranı ise artıyor (%31.)
 • Katılımcıların %30’u uydu,  %26’sı kablo TV izliyor.
 • Yüzde 42’si, canlı yayınlar ve internet üzerindeki içeriğe haftalık bazda eşit süre ayırıyor.

 

Televizyon hala önemli ancak Türk tüketicileri hem evde hem de mobil haldeyken içeriğe farklı cihazlardan da erişebilmeyi istiyor.

 • Dizüstü bilgisayar (60%), masaüstü bilgisayar (46%) ve akıllı telefonlar (37%), Türk izleyicilerin televizyon ve video içeriği izlemek için haftalık bazda önemli ölçüde zaman ayırdıkları en popüler cihazlar.
 • Katılımcıların %48’i şu anda internete bağlanabilen televizyon sahibi veya önümüzdeki altı ayda sahip olmayı planlıyor
 • Yüzde 72’si evde ücretsiz içeriğe farklı cihazlardan erişebilmenin son derece veya çok önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 35’lik bir kesim ise aynı durumun ücretli içerik için de söz konusu olduğunu belirtiyor.
 •  Katılımcıların yüzde 55’i ücretsiz içeriğe ev dışında veya civarında da ulaşabilmek istiyor, yüzde 29’u ise bunu ücretli içerik için de istiyor.

 

Sosyal medya uygulamasını televizyon izleme alışkanlıklarına entegre etmek popüler bir görüş

 • Katılımcıların %44’ü bir televizyon programı veya video izlerken sosyal ağ, sohbet veya elektronik posta üzerinden bu konuda görüş alışverişinde bulunmuş.
 • Yüzde 16’sı alternatif yöntemlerin artık izleme deneyimlerinin bir parçası haline geldiğini, yüzde 32’si sık sık kullandıklarını, yüzde 27’si ise maç gibi önemli olaylarda bu yola başvurduklarını belirtiyor.
 • Televizyon ve videonun yanı sıra sosyal medyayı da kullanan katılımcıların yüzde 58’i, sağladığı değer konusunda ikna olmaları durumunda bu hizmetler için ekstra ödeme yapmayı düşünebileceğini belirtiyor. 

 

Türk hizmet sağlayıcılar yeni hizmetleri devreye sokarak çalkantının etkilerini azaltırken yeni gelirler elde edebilir

 • Türk izleyicilerin yüzde 44’ü doğrudan televizyon veya video içerik üzerinden online alışveriş olanağına büyük ilgi gösteriyor.
 • Sosyal ağlarda güncelleme yüzde 38, yeni yazılan içeriğe yorumda bulunma yüzde 37, forumlara katılma yüzde 36 ve online sohbette yüzde 31 ile etkileyici bulunan hizmetler arasında yer alıyor.

2 yorum

 1. Geri bildirim: GamerzTR MMORPG Network | MMORPG Oyunları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir