Sony, geleceğe anlamlı izler bırakmak için sera gazı salımını yüzde 30’un üzerinde azalttı


Sony, çevreye duyarlı iş kültürünü yansıtan orta vadeli  “Yeşil Yönetim 2010” çevre planında belirlediği hedefleri aşarak,  sera gazı salımlarını, dünya çapında yüzde 30’un üzerinde azalttı. Uygulamaya sokacağı “Yeşil Yönetim 2015” programı ile Sony’nin yeni hedefi ise çevre üzerinde bıraktığı ayak izini 2050 yılına kadar sıfırlamak.

(17.08.2011 – İstanbul) – Sony, aralarında şirkete ait ofis ve tesislerin genelindeki global CO2 salımlarının 2000 mali yılı düzeylerine göre yüzde 30’un üzerinde azaltılmasının da bulunduğu “Yeşil Yönetim 2010” (“Green Management – GM2010”) adlı orta vadeli çevre planında belirlenen hedeflerin büyük bölümüne ulaşıldığını, hatta bunların aşıldığını duyurdu. Sony’nin 2006 yılında hayata geçirilen GM2010 planı, 2006 ila 2010 mali yılları arasındaki beş yıllık süre zarfında Sony’nin çevre üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyordu. Bu girişimlerin sonuçları, üçüncü taraflarca da teyit edildi. Tüm bu plan dahilinde Sony, faaliyet gösterdiği her bölgede, doğal kaynakların korunmasına, karbon ayak izinin azaltılmasına ve geleceğe yaşanılabilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sera gazı salımı 11 yılda yüzde 31 azaldı, 1,53 milyon düzeylerine indi

GM2010, bir dizi saldırgan sera gazı azaltma hedefini içeriyordu. Bu hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere tasarlanan çeşitli yenilikçi girişimleri hayata geçiren Sony, bu şekilde tüm CO2 salımlarını(*1) azaltarak 2010 mali yılında 1,53 milyon tona indirmeyi başardı. 2000 mali yılındaki düzeylere göre yüzde 31’lik bir düşüşü temsil eden bu azalma, GM2010 planında belirtilen yüzde 7’lik orijinal hedefi de fazlasıyla aşmış oldu. Sony’nin bu doğrultuda gerçekleştirdiği girişimler arasında, üretim süreçlerinde yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip malzemelerin yerine alternatif malzemelerin kullanılması ve dünyanın dört bir yanındaki Sony ofis ve üretim tesislerinde azami enerji tasarrufu sağlamak üzere Sony’nin şirket bünyesindeki enerji tasarrufu uzmanları tarafından optimize edilen gelişmiş enerji sistemlerinin kurulumu yoluyla enerji ile ilgili CO2 salımlarının azaltılması da bulunuyordu. Aynı zamanda Japonya’da yenilenebilir enerji için Yeşil Enerji Sertifika Sistemi’nin hayata geçirilmesinde de hayati bir rol oynayan Sony, halen sistemin en büyük kullanıcılarından biri konumunda bulunuyor.

(*1) Doğrudan ve dolaylı salımların genel toplamı

–  Doğrudan salımlar: Sony’nin doğrudan sahip olduğu veya kontrol ettiği yanmalı kazanlar, endüstriyel fırınlar, araçlar vs.’den kaynaklanan salımlar.

–  Dolaylı salımlar: Satın alınan elektrik gibi, fiziki olarak Sony tesislerinin dışında meydana gelmekle birlikte şirket ile ilişkili kabul edilen salımlar.

11 yılda başka ne gibi yeşil kazanımlar elde edildi?

  • Şirkete ait ofis ve tesislerdeki atık üretiminde %54 düşüş (hedef %40)
  • Şirkete ait ofis ve tesislerdeki su kullanımında %41 düşüş (hedef %20)
  • Şirkete ait ofis ve tesislerdeki uçucu organik bileşik (UOB) salımlarında %35 düşüş (hedef %40)
  • UOB’lerin halen kullanımda olduğu üretim alanlarının başında yarı iletkenler gelmektedir. Yarı iletken üretimindeki artış devam ederken, bazı UOB’lerin yerine başka maddelerin kullanılması zorluklar yaşanmış, bazılarının ise son derece düşük düzeylerde gaz salmasından ötürü, teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir alternatiflerin hayata geçirilmesi zor olmuştur. Sony, aralarında UOB arıtım sistemleri kurmanın da bulunduğu tedbirler yoluyla UOB salımlarını azaltmaya yönelik adımlar atmaya devam edecektir.
  • Ürünlerin yıllık elektrik tüketiminde ürün kategorilerinin her birinde hedeflere %100 ulaşıldı
  • Örneğin, temel “BRAVIA™” LCD TV modellerinin(*2) yıllık elektrik tüketimi 2008 ila 2010 yılları arasında yaklaşık %30 oranında düşerken, Sony’nin temel “Blu-ray Disc™” kaydedici modellerinin(*3) yıllık elektrik tüketimi ise aynı dönemde yaklaşık %50 oranında azalmıştır.

(*2) “BRAVIA” V1 serileri (2008) ile EX700 serisi (2010) arasındaki karşılaştırmaya dayanmaktadır (Hem 40 hem de 46 inç modelleri). Satış sırasında Japonya’da yürürlükte olan Makul Enerji Kullanımına İlişkin Kanun temel alınarak hesaplanmıştır.

(*3) BDZ-T55 (2008) ile BDZ-AT300S (2010) modelleri arasındaki karşılaştırmaya dayanmaktadır. Japonya Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayileri tarafından belirlenen standart temel alınarak hesaplanmıştır.

Sony Avrupa’nın elektriği %100 yenilenebilir kaynaklardan

Sony Avrupa’nın kaydettiği sürekli ilerleme sayesinde Avrupa’nın dört bir yanındaki GEMS(*4) sertifikalı Sony tesisleri 2008 mali yılından bu yana yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan(*5) elde edilen elektrik ile çalışıyor. Atık yönetimi alanında, geri dönüşüm 2000 mali yılında yüzde 73 düzeyinden 2009 yılında yüzde 99’a yükseldi. Bu gelişme, Sony Avrupa üretim tesisleri tarafından üretilen atıkların halen yüzde 99’unun ya yeniden kullanılması ya da geri dönüştürülmesi anlamına geliyor. Buna ek olarak, üretici sorumluluğunu daha da artırmaya yönelik aldığı tedbirler kapsamında, Sony Avrupa aynı zamanda, Avrupa Geri Dönüşüm Platformu’nun (European Recycling Platform, ERP) kurucu üyeleri arasında yer alıyor. 12 Avrupa ülkesinde kapsamlı faaliyetlerini sürdüren ERP, bu ülkelerin hepsinde kullanım ömrünün sonuna gelmiş tüm tüketici elektroniği ürünlerinin toplanması ve geri dönüştürülmesini etkin şekilde yönetiyor.

(*4) Küresel Çevre Yönetim Sistemi (Global Environmental Management System). ISO14001 baz alınarak hazırlanan Sony’nin küresel çevre yönetim sistemi.

(*5) 2008, 2009 ve 2010 mali yılları için veriler önde gelen global sertifikasyon kuruluşu Bureau Veritas Certification (BVC) tarafından teyit edilmiştir.

Kuzey Amerika’daki şirketlerinin ihtiyacının %49’unu karşılayacak yeşil enerji

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Sony Corporation of America, Sony DADC, Sony Electronics ve Sony Pictures Entertainment bir araya gelerek 2011 yılı için yıllık 143 milyon kWh’nin üzerinde yeşil enerji satın aldı. Bu, tüm bu kuruluşların elektrik tüketim tahminin yüzde 49’unu karşılamaya yetecek düzeyde yeşil enerji anlamına geliyor. Yeşil enerji satın alımlarının yanı sıra Sony geleneksel elektrik üretim kaynaklarından daha temiz, yenilenebilir enerji alternatiflerine geçiş çalışmaları kapsamında sahada çeşitli güneş enerjisi tesisatlarından da yararlanıyor. Bunun yanı sıra 2010 yılında, hem Sony Pictures Entertainment hem de Sony Electronics yakınlarda tamamlanan inşaat projelerinden ötürü ABD Yeşil Binalar Konseyi tarafından Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED®) Altın sertifikaları ile ödüllendirildi. SPE sertifikayı, stüdyonun Kaliforniya’nın Culver City şehrindeki tarihi film stüdyosunun merkezindeki iki yeni 9.290 metrekarelik ofis binası ve bir park alanının inşasını içeren Film Stüdyosu ve Ofis Dönüşüm (LOT) Projesi ile alırken, Sony Electronics’e sertifikayı getiren ise Kaliforniya’nın San Diego şehrindeki yeni ABD şirket merkez binası oldu.

Sony’nin Asya’da sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmaları örnek teşkil ediyor

Sony EMCS (Malezya) Sdn. Bhd. – Kuala Lumpur TEC, mukavva atıklarının geri dönüşümü için ambalaj üreticileri ile birlikte çalışmalar yürütüyor. Bu atıkların yılda yaklaşık 4.014 tonu yeniden işlemden geçirilerek “BRAVIA™ “ LCD televizyonları için yeni mukavva kartonlar üretilirken yaklaşık 817 tonu ise DVD Oynatıcılar ve Blu-ray Disc™ Oynatıcılar için destek malzemesi elde etmek üzere geri dönüştürülüyor.

Sony EMCS (Malezya) Sdn. Bhd. – Kuala Lumpur TEC ve Sony Technology (Thailand) Co., Ltd., Ayutthaya ve Çonburi’de gıda atığını biyogaza dönüştüren sistemlerin kurulumunu gerçekleştirdi. Böylece sadece katı atık sahalarına gömülen gıda atığının miktarı azaltılmakla kalmıyor, aynı zamanda yemek pişirmekte kullanılan sıvı propan gazı (LPG) miktarı azaltılarak söz konusu tesislerin karbon ayak izi de küçültüyor. Toplamda, yılda yaklaşık 115 ton gıda atığı ve yaklaşık 19 ton CO2 azaltıldı.

Çin’deki Sony Grup şirketleri tarafından su kaynaklarını korumak amacıyla, suyun arıtılması, tüketiminin azaltılması ve geri dönüştürülmesine yönelik çeşitli girişimler gerçekleştirildi. Örneğin, 2009 yılında, Sony Digital Products (Wuxi) (“SDPW”) kanalizasyonun tesisteki tuvaletlerde yeniden kullanım için arıtılmasını sağlayan bir sistemin kurulumunu gerçekleştirdi. 2010 yılında, SDPW ayrıca üretim süreçlerinde ortaya çıkan sınai atık suyu arıtarak, üretimde yeniden kullanılabilecek düzeye getiren bir geri dönüşüm sistemini hayata geçirdi. Çin’deki üretimin kayda değer ölçüde artmasına rağmen, ülkedeki Sony Grubu şirketleri su kullanımlarını beş yıllık dönemde yüzde 42 civarında azaltarak, bu dönemde yaklaşık 800.000 tonluk bir kesinti gerçekleştirmiş oldu.

Sony Korea Corporation, Kore Hükümeti ve geri dönüşüm şirketleri ile işbirliği içinde bir Sıfır Elektronik Atık Programı’nı hayata geçirerek, Kore’deki Yeşil Tüketiciler Ağı Ulusal Konseyi ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu kampanyayı daha da geliştirmek amacıyla, öğrenciler ve danışmanlarına yönelik eğitim programlarını da hayata geçiren Sony Korea, bu kapsamda 100 okuldan öğrencileri programa alarak geri dönüşüme sokulmak üzere elektronik atık toplamalarını ve gerek arkadaşlarına gerekse içinde yaşadıkları yerel topluluklara geri dönüşümün önemini anlatmalarını sağladı.

Japonya’da, Sony çevreye duyarlı ürünlerin hayata geçirilmesine ve çevresel teknolojiler geliştirilmesine odaklandı. 2009 yılında, sektörün içinde varlık sensörü(*6) bulunan ilk tüketici LCD televizyonu “BRAVIA™” V5 serisini piyasaya süren Sony, o zamandan bu yana, bu özelliği daha sonraki birçok modele de ekledi. 2011 yılında, Sony TV ekran çerçevesinde kullanılmak üzere geliştirdiği ve yüzde 99’un üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme içeren orijinal geri dönüştürülmüş plastik malzemeden oluşan “SoRPlas”ın kullanıldığı “BRAVIA” EX52H’yi piyasaya sürdü. Sony, dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler için geniş bir yelpazede çevreye duyarlı ürünler sunmaya devam ederken, Şirket aynı zamanda kararlılıkla aralarında boya hassasiyetli güneş enerjisi pilleri ve biyopillerin de bulunduğu gelecek kuşak enerji teknolojileri geliştiriyor. 2009 yılında, cıvasız saat pillerinin seri üretimine başlayan Sony, Nisan 2011’de de olivin tip fosfattan üretilmiş yeniden şarj edilebilir lityum-iyon pillerin kullanıldığı enerji depolama modüllerinin nakliyatına başlanacağını duyurdu.

Sony, Yeşil Yönetim 2015 ile 2050’ye kadar sıfır çevre ayak izi hedefliyor

Nisan 2011’den bu yana Sony GM2010 planının yerini alacak olan “Yeşil Yönetim 2015” (“GM2015”) (*7) programında belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla bir dizi yeni girişim üzerinde çalışıyor. 2050 yılına kadar sıfır çevre ayak izi sağlanmasına yönelik uzun vadeli vizyonu içeren Sony’nin “Sıfıra Giden Yol” (*8) adlı küresel çevre planı ile örtüşen GM2015 hedefleri, bu amaç doğrultusunda gelecek beş yıl için belirli orta vadeli çevre hedefleri belirlemek üzere 2050 yılından geriye doğru hesaplandı. Bunun yanı sıra Sony’nin bir sonraki orta vadeli çevre hedefleri dizisinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere AR-GE’den ürünün geri dönüşümüne kadar ürün yaşam döngüsünün her aşamasına yönelik özel hedefler de belirlendi.

(*6) Varlık Sensörü, kullanıcı tarafından belirlenen bir zaman çerçevesi sonrasında, cihazın etrafında kimsenin bulunmaması durumunda görüntüyü otomatik olarak kapatır. Sensör hareket belirlediğinde, televizyon anında kendini açar.

(*7) ”Yeşil Yönetim 2015” hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adrese gidiniz:

http://www.sony.net/SonyInfo/csr/environment/management/gm2015/index.html

(*8) Sony Grubu’nun eko faaliyetleri ve “Road To Zero: Sıfıra Giden Yol” programı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adrese gidiniz:

http://www.sony.net/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir